Drum Series - Коoрдинация

Част 1/9 - Базова Координация

В първото видео от кординацията започваме изучаването на линейна координация. Ще минем от свирене на всеки крайник поотделно до редуване на 4 крайника.

Част 2/9 - Базова Координация

Минаваме към прогресивна координация. Ще се научим да синхронизираме крайниците един с друг.

Част 3/9 - Базова Координация

Вече започваме да прилагаме научненото от последните две видеа, като комбинираме Линейна и Прогресивна координация. Правим първи стъпки в свиренето на бийт.

Част 4/9 - Основна Координация

Минаваме едно ниво нагоре от базова координация в основна. Започваме с основна линейна координация и се запознаваме с 8-мини ноти

Част 5/9 - Основна Координация

Минаваме към основна прогресивна координация, където ще се запознаем с парадидъл.

Част 6/9 - Основна Координация

В последната част от основната координация ще погледнем един по-интересен брейк. Ще се опитаме да добавим динамиката към уравнениято.

Част 7/9 - Напреднала Координация

Започваме с изучаването на линейна напреднала (комплексна) координация. 

Част 8/9 - Напреднала Координация

Минаваме към напреднала прогресивна координация.

Част 9/9 - Напреднала Координация

Това е последното видео за координация. От слеващия път започваме с ритъм и ритмичност.

Затвори