Индивидуални уроци

Уроците включват изучаване на хармония - акордови прогресии и модулации, както и полифония - съчетание на няколко мелодии едновременно. Разглеждат се основни музикални форми, както класическите, така и по-съвременните принципи на формообразуване. Уроците включват и боравене с тематичния материал, неговото вариране и разработване.

Запиши час за урок

Обучението по композиция включва комбинирано изучаване на следните подкатегории:

1) Хармония - строеж на акордите, видове акорди и инверсии
- концепция за хармоничните функции,
изграждане на хармонични прогресии и каденци
- заместване (субституиране) на акордите и интермодалност
- модулации
- структурна йерархия и Шенкеров анализ
- паралелно представяне на класическа и джазова терминология

2) Полифония - изуството да се съчетават едновременно различни мелодични линии
- основни контрапунктични видове в Строгия полифоничен стил
- имитационна полифония и канонична обработка на мелодичния материал
- обратим контрапункт и Свободен полифоничен стил
- анализ на Бахови фуги

3) Музикални форми и формообразуване
- основни градивни елементи (мотив, фраза, изречение, период)
- видове форми (класическите двуделна, триделна, сонатна,
жанрови пиеси, джазови и вокални структури)
- обработка и трансформация на тематичния материал, вариране и др.

 

Условия

  • Продължителността на един урок е 55 минути като ученикът сам преценява колко често да идва
  • Индивидуални уроци се провеждат всеки ден (включително събота и неделя) от 09:00 – 22:00 (само защото желаещи за по-късно не е имало до момента). 
  • Ако не можеш да дойдеш на урок, който е вече запазен от теб, и не се обадиш 1 ден предварително, урокът се заплаща
  • Предлагаме и ваучери за подарък
  • Възможност за онлайн урок

 

Запиши своя час за индивидуален урок по акордеон още днес - попълни онлайн формата тук! 

 

Имаш въпрос? Попитай ни по всяко време на:

  • тел. 0887 6666 22
  • e-mail: info@rockschool.bg
  • или ела на място в училището между 10.00 и 22.00 часа (работим от понеделник до неделя).
Затвори